Rijschool Networks API

Sinds kort heeft Rijschool Network haar eigen Application Programming Interface. Deze API zorgt ervoor dat het voor u mogelijk is leerlingen direct vanuit uw administratiesoftware uit te nodigen. Een API is namelijk een verzameling definities waarmee het voor een computerprogramma mogelijk is te communiceren met een ander programma of onderdeel. Door middel van deze communicatie kunnen er gegevens uitgewisseld worden. Door gebruik te maken van onze API zijn sommige gedeeltes van de technologie van Rijschool Network toegankelijk voor externe programmeurs.
Indien u gebruikt maakt van de ISV software, is het voor u al mogelijk om direct leerlingen vanuit uw administratiesoftware uit te nodigen. Mocht u een andere softwareleverancier hebben, kunt u deze verzoeken Rijschool Network in zijn software te integreren.
Bovag.nl